Styrelse

FÖR MEDLEMMARNAS BÄSTA

Styrelsen är det ytterst beslutsfattande organet i NPC Club och består av sex styrelsemedlemmar.

 

Ordförande
Jonas Gustavsson

Ledamöter

Minna Arrelid
Kristoffer Hull
Ann-Christine Ekqvist
Henrik Joelsson

Adjungerande
Jonathan Lagerlund (Klubbchef)