NPC CLUB

NPC CLUB - EN KLUBB FÖR ALLA

NPC CLUB är Norrköping PadelCenters medlemsklubb, en klubb som är sprungen ur föreningen Peking Padel. Peking Padel startades under 2018 men existerar sedan 2022 under namnet NPC CLUB för att ge trogna NPC-besökare och barn/ungdomar ännu större möjligheter, både sportsliga och ekonomiska. Som exempel erhåller medlemmar i NPC CLUB 10% rabatt på alla speltider och barn/ungdomar erbjuds sanktionerade speltider!

NPC CLUBs styrelse arbetar proaktivt i medlemmarnas intresse och med ett extra fokus på barn- och ungdomsverksamhet. NPC och NPC CLUB ska vara en attraktiv mötesplats och förening för padelspelare på alla nivåer, och bedrivas i positiv anda med hälsa och välmående i centrum.

Medlemskap i NPC CLUB kostar 300 kr per år oavsett ålder. Avgiften hanteras via MATCHi samt receptionen.

Medlemskap i NPC CLUB innebär:

  • 10% rabatt på alla speltider hos NPC
  • 10% rabatt på medlemskap i NPC´s gym
  • 10% rabatt på NPC-brandade produkter i shopen
  • Förtur att boka speltider – 21 dagar i stället för 14 dagar
  • Möjlighet till spel i NPC CLUBs årliga klubbmästerskap
  • Möjlighet att representera NPC CLUB i sanktionerade tävlingar förutsatt att spelarlicens betalats till Svenska Padelförbundet
  • Medlemsutskick, nyheter och erbjudanden
  • Inbjudan till medlemsevent
 

EN VIKTIG FÖRENING FÖR BARN & UNGDOMAR

NPC CLUBs primära uppgift är att verka proaktivt för barn- och ungdomar i regionen. Speltider ska finnas tillgängliga, tränings- och tävlingsmöjligheter ska erbjudas, samarbeten med företag, skolor och idrottsföreningar ska initieras, medel via externa samarbetspartners ska öronmärkas – allt för att kunna erbjuda barn- och ungdomar fantastiska möjligheter till fysisk aktivitet i NPC´s anläggning till en låg kostnad.


Barn och ungdomar är vår framtid, inte bara inom padeln, och vi vill göra skillnad.