Styrelse

EN ERFAREN GRUPP

Styrelsen är det ytterst beslutsfattande organet i NPC och består av fem styrelsemedlemmar.

 

Ordförande
Peter Hansson

Ledamöter
Bo Eklöf
Martin Gyllix
Thomas Johansson

Suppleant
Anders Arrelid