Barn & ungdomar

DET VIKTIGASTE VI HAR

NPC CLUBs primära uppgift är att verka proaktivt för barn- och ungdomar i regionen. Speltider ska finnas tillgängliga, tränings- och tävlingsmöjligheter ska erbjudas, samarbeten med företag, skolor och idrottsföreningar ska initieras, medel via externa samarbetspartners ska öronmärkas – allt för att kunna erbjuda barn- och ungdomar fantastiska möjligheter till fysisk aktivitet i NPC´s anläggning till en låg kostnad.

Barn och ungdomar är vår framtid, inte bara inom padel, och vi vill göra skillnad.

Företag som delar vår ambition välkomnas och vi kommer löpande initiera gemensamma satsningar för att öka barn och ungdomars möjlighet till padelspel.